Najnowsze informacje

Gwarancja i Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gwarantuje depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.kontooszczednosciowe.com

Spełnia on kilkanaście istotnych funkcji w sektorze bankowym natomiast jeśli chodzi o klientów zakładających konta oszczędnościowe to kluczowa jest jego działalność gwarancyjna. BFG gwarantuje wszystkim deponentom wypłaty swoich ulokowanych środków np. w sytuacji upadłości banku. Gwarancją objęte są wszystkie depozyty do wysokości równowartości w złotych 50 000 euro.

7 stycznia 2011 roku na biurko Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski dotarł projekt ustawy złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej, który planuje zwiększenie wartości środków objętych gwarancją do wysokości równowartości w złotych 90 000 euro.