Najnowsze informacje

Jak wybrać dobrą lokatę aby na niej zarabiać?

Przede wszystkim należy ocenić ją pod kątem oferowanego oprocentowania lokaty. Im jest ono wyższe tym wyższe przyszłe zyski. Na wysokość oprocentowania lokat w znacznym stopniu wpływa poziom stóp procentowych. Dlatego przed zawarciem umowy depozytowej należy dobrze zapoznać się ze spekulacjami odnośnie ich poziomu.shutterstock_66632845

Niskie stopy procentowe niekorzystnie wpływają na opłacalność lokat bankowych ale nawet i w takich sytuacjach należy szukać najkorzystniejszych ofert. Bankom w każdym czasie zależy na pozyskiwaniu nowych pieniędzy, bo tylko dzięki nim mogą udzielać więcej kredytów. A to właśnie różnica pomiędzy pozyskaniem nowej gotówki a zyskiem otrzymanym z udzielonych kredytów jest czystym dla banków zyskiem.

Rankingi lokat

Aby wybrać najlepsze lokaty należy posłużyć się gotowym zestawieniem wszystkich dostępnych ofert. Służą do tego specjalne witryny internetowe. Kumulują w jednym miejscu szczegółowe dane o aktualnych lokatach. Wskazują w jakich bankach można je założyć i w jakiej formie. Wiele banków stwarza możliwość otwierania lokat przez internet, co jest szczególnym udogodnieniem dla zabieganego obecnie społeczeństwa. Lokaty ranking październik 2015 pozwala na porównanie lokat pod kątem oprocentowania. Im jest ono wyższe tym oczywiście oferta wydaje się atrakcyjniejsza. Jednak w każdym przypadku należy dokładnie czytać szczegółowe warunki danej umowy depozytowej.

Czasem się zdarza, że wysokie oprocentowanie lokat obwarowane jest dodatkowymi kosztami w postaci prowizji. Częstą praktyką banków jest konieczność otwierania kont osobistych w danej placówce. Banki stosunkowo często kierują swoje atrakcyjne oferty lokat do nowych klientów. Pragną w ten sposób nabyć nową gotówkę. Stali klienci mogą zakładać lokaty bankowe na nieco gorszych warunkach.

Przy zakładaniu lokaty należy zwracać uwagę na poziom stóp procentowych i działania Narodowego Banku Polskiego. Jeśli planuje on podwyżkę stóp procentowych w najbliższym czasie warto otwierać lokaty o krótkim terminie zapadalności, ponieważ w nieodległej przyszłości z pewnością pojawią się atrakcyjniejsze oferty lokat. Lokaty krótkoterminowe pozwolą dotrwać do lepszych czasów nie blokując naszych środków w długim okresie czasu. Lokaty długoterminowe ze stałym oprocentowanie warto zakładać, gdy są wysokie stopy procentowe, banki oferują wysokie oprocentowanie lokat jednak najbliższe prognozy przewidują spadki stóp procentowych.

Zatem przed podpisaniem umowy depozytowej należy dokładnie poznać warunki umowy a także posiadać szeroką wiedzę na temat bieżącej i przyszłościowej polityki pieniężnej państwa. Tylko tak można zakładać najlepsze lokaty bankowe.