Najnowsze informacje

Jaki produkty bankowe oferują obecnie polskie banki?

W porównaniu do sytuacji sprzed kilku, a na pewno kilkunastu lat, polskie banki charakteryzują się coraz większą elastycznością. Oferują nam produkty bankowe dostępne na całym świecie. Mamy, w czym wybierać, ale w całej rynkowej ofercie można się nieco pogubić. Poniżej kilka informacji systematyzujących ten temat.kontooszczednosciowe.com - banki w polsce

Podział produktów bankowych ze względu na funkcje

Wszyscy mamy bezproblemowy dostęp do kont osobistych. To podstawowy produkt bankowy nie tylko dla osób regularnie zarabiających, ale i rencistów / emerytów, studentów, a nawet uczniów.

Konta osobiste służą realizowaniu bieżących transakcji, które mogą być finalizowane nawet zdalnie (przy pomocy kanałów takich jak telefon czy internet).

Kolejną grupą produktów są konta bankowe umożliwiające systematyczne oszczędzanie. Na szczególną uwagę zasługują konta oszczędnościowe, które łączą funkcjonalność kont osobistych i opłacalność lokat. Na rynku lokat niewiele się zmieniło, choć i one bywają coraz bardziej elastyczne.

Zaspokojeniu potrzeb inwestorów służą konta inwestycyjne, czyli między innymi rachunki maklerskie lub konta umożliwiające obrót jednostkami funduszy powierniczych. Banki coraz częściej udostępniają je ogółowi klientów. Jedynym wymogiem niezbędnym do rozpoczęcia inwestowania przy ich pomocy jest posiadanie odpowiedniej ilości środków.

Szczególną grupę produktów bankowych są kredyty: konsumpcyjne, okazjonalne, hipoteczne. Większość polskich banków umożliwia też otwarcie linii kredytowych w koncie osobistym, dzięki czemu swoboda operowania pozyskanymi funduszami staje się większa niż przy tradycyjnym kredycie.

Podział produktów bankowych ze względu na rodzaj klientów

Polskie banki starają się coraz bardziej indywidualizować ofertę dopasowując ją do potrzeb różnych grup klientów. Podstawowe produkty bankowe mogą być adresowane do bardzo różnych osób. Podział ten najłatwiej omówić na przykładzie kont osobistych, które:

  • mogą być rachunkami wspólnymi prowadzonymi np. na dwójkę małżonków,
  • mogą być adresowane do emerytów i rencistów. W ten sposób banki mogą lepiej dopracować ofertę pod kątem tych właśnie osób,
  • mogą służyć studentom (czy wręcz juniorom). Opłaty związane z prowadzeniem takich kont są z reguły niższe niż opłaty na standardowych rachunkach osobistych. Dodatkowo dla utrzymania rachunku nie są konieczne stałe, regularne wpływy.

Oprócz wymienionych wyżej produktów polskie banki stale rozbudowują ofertę kart kredytowych i debetowych oferując przy okazji różne korzystne promocje – najczęściej w ramach współpracy podjętej z innymi podmiotami.
Jest w czym wybierać, nieprawdaż? Natłok ofert sprawia, że wybór wcale nie jest łatwy, ale nawet pobieżna analiza dostępnych ofert skutkuje wybraniem co najmniej kilku najkorzystniejszych.