Najnowsze informacje

Obliczamy spodziewany zysk z konta oszczędnościowego

Konta oszczędnościowe charakteryzują się znacznie wyższym oprocentowaniem ulokowanych na nich środków niż rachunki osobiste. Jest to oferta skierowana do osób, które posiadają stałe nadwyżki finansowe i chciałyby je korzystnie zdeponować, a często także zarobić na oszczędzaniu. Czy to rzeczywiście się opłaca? W artykule podpowiemy, jak oszacować zysk z rachunku oszczędnościowego.konta oszczędnościowe

Zaczynamy od określenia podstawowych parametrów

Konto oszczędnościowe możemy posiadać przez nieograniczoną liczbę miesięcy, ale obliczenia spodziewanego zysku należy dokonywać w jakimś konkretnym okresie. Przyjmujemy, że będzie to rok. Kolejna kwestia to wysokość wkładu. Rachunki oszczędnościowe umożliwiają najczęściej zdeponowanie dowolnej sumy. Dla potrzeb naszych obliczeń założymy, że będzie to 10000zł i tej kwoty nie będziemy wypłacać przez cały rok.

Następnie należy określić wysokość oprocentowania rachunku. Jeśli przejrzymy ranking kont oszczędnościowych, bez trudu zauważymy różnice w wysokości odsetek w poszczególnych propozycjach. Przyjmujemy, że wybieramy ofertę ze stałym oprocentowaniem 4% przez cały rok. Oznacza to, że podana w ofercie wielkość odsetek nie jest wartością promocyjną, ale rzeczywistym oprocentowaniem, aktualnym przez cały czas trwania umowy. Trzeba również upewnić się, że wielkość oprocentowania nie będzie się zmieniała zależnie od wahań stóp procentowych.

Obliczenia ułatwi kalkulator oszczędności

Kalkulatory oszczędzania są dostępne bezpłatnie w Internecie. Upraszczają proces analizy ofert bankowych. Po wpisaniu podstawowych parametrów (wysokość wkładu, czas oszczędzania, wielkość oprocentowania) otrzymujemy wynik: 10407 zł.

Zysk wydaje się całkiem spory. Niestety, to nie koniec rachunków. Od zarobionej kwoty (407 zł) należy odjąć podatek Belki w wysokości 19%. Kalkulator wykona za nas również to obliczenie. Ostatecznie otrzymamy 10329 zł. Oznacza to, że ostateczny zysk z oszczędzania wynosi 329 zł. Pod warunkiem, że przy okazji nie ponosiliśmy dodatkowych kosztów, na przykład związanych z prowadzeniem rachunku, albo wydaniem karty płatniczej. Należy zwłaszcza uważać na koszty wypłat z konta ponad limit jednej operacji w miesiącu.

Zakładanie kont oszczędnościowych należy uznać za bezpieczne inwestycje, ale osiągany z nich zysk nie jest oszałamiający. Niestety, aby uzyskać większy przyrost kapitału, trzeba zaryzykować. Wtedy możemy zarobić więcej, ale również stracić. Alternatywnym wobec kont oszczędnościowym, w miarę bezpiecznym sposobem deponowania kapitału są lokaty terminowe. Jeśli jednak zdecydujemy się wypłacić pieniądze z takiej lokaty w trakcie trwania umowy, utracimy część lub wszystkie odsetki.