Najnowsze informacje

Od czego zależy zyskowność kont oszczędnościowych?

Rachunek oszczędnościowy to obecnie bardzo popularne rozwiązanie oszczędnościowo-inwestycyjne wśród Polaków. Skąd wynika zainteresowanie właśnie tą formą lokowania wolnego kapitału? Oferty kont oszczędnościowych

Konto oszczędnościowe to stosunkowo elastyczna forma inwestowania. Pozwala na dostęp do środków i ich wypłatę kiedy chcemy i to w dowolnej, dostępnej ilości. Chociaż zyski nie są tak wysokie jak choćby na lokacie bankowej, plusem jest bez wątpienia elastyczność tego typu inwestycji. Lokata zamraża środki – konto oszczędnościowe daje do nich swobodny dostęp.

Najlepsza oferta – jej cechy

Na temat tego, ile można faktycznie zarobić na lokacie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zysk jest bowiem uzależniony i warunkowany wysokością oprocentowania, którą z kolei determinuje kilka czynników – w tym wysokość wkładu w inwestycję. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest dość płynnym czynnikiem, który w dużej mierze uzależniony jest od aktualnej wysokości stóp procentowych. Ich poziom ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Podniesienie stóp procentowych jest ustalane wtedy, gdy wzrasta stan polskiej gospodarki. Wzrasta inflacja, a RPP podnosi wówczas progi stóp, co z kolei wpływa na rosnące oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat. Potencjalne zmiany, które mogą zachodzić w ciągu roku nie powinny nikogo dziwić. Zmiany są bowiem wynikiem dość dynamicznej sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych.

Oszczędzanie to wyzwanie

Bieżąca sytuacja gospodarcza kraju oraz aktualny poziom stóp procentowych to jedne z głównych czynników determinujących oprocentowanie kont oszczędnościowych. Choć nie są to jedyne czynniki. Bez względu na obecną sytuację na rynkach, warto samodzielnie śledzić i monitorować sytuację w zakresie oferty kont oszczędnościowych. Bieżące różnice pomiędzy poziomem oprocentowania rachunków oszczędnościowych sięgać mogą nawet 2 do 3 procent w skali roku.

Kryteria wyboru

Dostępne oszczędności to ważny element bezpiecznej przyszłości, ale i teraźniejszości. Zaoszczędzone pieniądze mają wiele zalet. Większość z nich sprowadza się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa finansowego rodziny. Konta oszczędnościowe to bezpieczne inwestycje. W jaki sposób zatem wybrać odpowiednie konto oszczędnościowe? Jednym z najważniejszych kryteriów jest wysokość oprocentowania rachunku. Im wyższe oprocentowanie, tym lepiej. Warto jednak pamiętać, że banki z zasady zwykły podawać oprocentowanie nominalne rachunków – czyli oprocentowanie brutto w skali roku. Faktyczne oprocentowanie – netto – czyli faktyczny zysk, to kwota brutto pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych oraz wskaźnik inflacji. Drugi ważny czynnik używany jako kryterium to częstotliwość kapitalizacji odsetek. Ostatnim jest koszt wypłaty środków z rachunku.