Najnowsze informacje

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Indywidualnym Koncie Emerytalnym

IKE to indywidualne konto emerytalne, które służy do gromadzenia oszczędności przeznaczonych na okres emerytury. IKE z roku na rok staje się coraz popularniejsze. Konto emerytalne jest dobrowolną formą oszczędzania i należy do tzw. trzeciego filaru emerytalnego.kontooszczednosciowe.com - IKE

Indywidualne Konto Emerytalne jest prowadzone przez cztery instytucje finansowe. Klienci mogą zawrzeć umowę o IKE z:

  • bankiem,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • domem maklerskim,
  • funduszem inwestycyjnym.

Do końca 2011 roku IKE zgromadziło 2,8 mld zł. Najwięcej oszczędności ulokowano w zakładach ubezpieczeń – 1,1 mld zł. W sumie ok. 800 tys. osób zdecydowało się oszczędzać na IKE. Stanowi to 5% społeczeństwa aktywnego zawodowo. W 2011 roku prawie 80 tys. ludzi założyło IKE. Przeciętne saldo rachunku IKE wynosiło 3,5 tys. zł., a średnia wpłata wynosiła 2 tys. zł. W omawianym roku całkowity wpływ środków do IKE osiągnął 665 mln zł. Wypłaty wyniosły 328 mln zł.

Prawo do wpłaty środków na IKE posiadają osoby, które ukończyły 16 rok życia. Indywidualne konto emerytalne pozwala na zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych. To właśnie ma motywować społeczeństwo do dobrowolnego oszczędza w trzecim filarze. Prawo do nieopodatkowanych zysków osiąg się w wieku emerytalnym. Limit wpłaty na IKE wynosi 10,5 tys. zł.

Do początku 2012 roku, 41 instytucji finansowych oferowało IKE. W tym, najwięcej było podmiotów towarzystw funduszy inwestycyjnych – 15 oraz towarzystw ubezpieczeniowych – 12. Osiem banków komercyjnych posiadało w swojej ofercie IKE.

Ze statystyk przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że osoby w przedziale wiekowym od 51 – 60 lat posiadały najwięcej rachunków IKE – 240 tys. osób. Więcej umów o IKE było zawartych przez kobiety – 53%. Największy przyrost rachunków IKE zanotowano w grupie osób powyżej 60 roku życia. Spadek nowo zakładanych kont systematycznie odnotowuje się wśród najmłodszych. Osoby w wieku do 30 lat rezygnują z tej formy oszczędzania. Od 2007 roku w każdym kolejnym roku spadała liczba IKE. Tendencja odwróciła się w 2011 roku, kiedy to pierwszy raz od 4 lat zanotowano wzrost IKE. Ciekawą statystyką jest, iż większość kont emerytalnych zakładanych było w zakładach ubezpieczeń – prawie 70%. Jednak odwrotną tendencję obserwuje się w gronie osób powyżej 60 lat. Ponad 50% w tym wieku wybierało umowy z funduszami inwestycyjnymi. Także najwięcej kont prowadzonych przez domy maklerskie, było założonych przez osoby w tym przedziale wiekowym.